Thi?t B? R?a Xe Ô Tô

Cng ty Sn Tng Lm tin thn l n v chuyn sn xut ben nng ra xe my, my ht bo gi c?u nng r?a xe t 1 tr? nht xe honda, bnh bt tuyt ra xe v nhng thit b nh v ra xe moto phc v nhu cu ca khch hng kinh doanh ra xe my ti HCM v cc tnh Pha Nam cui nhng nm 90 th k trc. i n Lm T Kin em lng st np y che ln, S Tiu Cn lp tc m to mt. in thoi cui cng vn l nht ging ni thng, lm ho thm ch mun ti y ci mt trn lng ph vi ci gi, i kht, mt nhc, phin to thay nhau tra tn trc hn, thng n cui cng hng mt.Cng chnh c im ny khin cho cau trng vn c ngun gc mt vi vng hn hp trn t nc Philippines nhanh chng lan ta khp cc vng nhit i trn ton

... [...]
  • 1